Velkommen


Skansen Legekontor består av 6 leger og 4 legesekretærer.  Kontoret ligger på nordsiden av sentrum.  Vi samarbeider med Univ. i Tromsø.  Vi streber etter et godt arbeidsmiljø og god pasientbehandling.Viktig informasjon

7. februar 2014 kl. 13:59

Sykemelding

Som hovedregel må du på legetime for å få sykemelding. Dette gjelder spesielt ved nyoppstartet sykemelding, men også ved forlenging av tidligere sykemelding.

Kun unntaksvis kan dette gjøres over telefon, og dette skal være avtalt med legen på forhånd.

Legen har veldig begrenset mulighet til å tilbakedatere sykemeldingen til før første registrerte kontakt. Hvis du ikke har rett på egenmelding må du derfor ta kontakt med legekontoret på første dagen du har fravær.

De som ikke har rett på egenmelding er følgende:

- Du har vært sykemeldt eller brukt egenmelding ila de siste 16 dagene

- Du har startet for ny arbeidsgiver og jobbet mindre enn 8 uker

Se for øvrig nav sine sider

9. november 2010 kl. 12:34

Nyheter og annen informasjon

Her kan du finne informasjon evt om endringer i våre åpningstider og andre nyheter.